1.KLİMUD GÜNLERİ

GAP İLLERİNDE YAYGIN GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR

13 - 14 Haziran 2013, Dedeman Otel, Şanlıurfa

Davet

Değerli Katılımcılarımız,

13-14 Haziran 2013 tarihlerinde Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi ve KLİMUD işbirliğiyle ulusal ve uluslararası katılımlı 1.KLIMUD GÜNLERİ- GAP İLLERİNDE YAYGIN GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR (GAP ENFEKSİYON’13) organizasyonunu gerçekleştireceğiz.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni suyla buluşturan, toprak, su ve insan kaynaklarını geliştirmeyi hedefleyen ve ülkemizi markalaştıran Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), topluma; tarımsal, sosyal, ekonomik ve kültürel yararlar sağlamaktadır. GAP ile birlikte değişen ekolojik koşullar, artan nüfus hareketliliği ve köyden kente göç gibi faktörler, hastalık taşıyıcı vektör canlılar ile parazitlerin yaşama ve gelişmesine olumlu katkı yapmıştır. Bunun sonucunda GAP illerinde bir çok enfeksiyon ve vektör kökenli hastalıkların insidansında artış görülmüştür. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalara göre, kirli su ve besinler yoluyla bulaşan Salmonella, kanlı ishal ve Hepatit A gibi hastalıklar ile sıtma, şark çıbanı ve Hepatit B gibi hastalıkların ağırlıklı olarak Güneydoğu'da yer alması, KLIMUD Klinik Parazitoloji Çalışma Grubu olarak bizleri tüm ilgili kurum ve kişiler ile birlikte bu konuların nedenleri ve çözümleriyle tartışılabileceği bir toplantı gerçekleştirmeye yöneltmiştir.

Toplantımız ışığında, ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki sağlık sorunları konusunda farkındalıkların sağlanması, çözümler oluşturması, sağlıklı ve eğitimli insan gücünün artırılması amacıyla, bu açık platformda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Haziran ayında tarih ve turizm açısından önemli bir şehrimiz olan Şanlıurfa’mızda görüşmek dileğiyle.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
KLİMUD Klinik Parazitoloji Çalışma Grubu Başkanı